Innobike

effektiva och långlivade smörjmedel och vårdprodukter för cykelkomponenter

Cykeltillbehör

innobike cykelvårdprodukter – rengör och smörj din cykelkedja
Sedan år 1987 har innobike fungerat som expert för rengöring, smörjning och skötsel av cykelkomponenter som används dagligen och kräver underhåll. Cykelkomponenter behöver regelbundet underhåll, så att cyklisten kan cykla säkert på alla typer av cyklar under en lång tid. Företagets produkter förbättrar hållbarheten hos enskilda cykelkomponenter. En pålitlig och fungerande cykelkedja är grunden för en fungerande cykel, därför har innobike utvecklat speciella kedjeoljor. Olika typer av smuts och damm löses först upp och tas sedan bort med den effektiva kedjerengöringen. Effektiva och långlivade smörjmedel och vårdprodukter för landsvägscyklar, MTB och resecyklar är resultatet av forsknings- och utvecklingsarbetet som företaget gjort.

innobike cykelvårdprodukter för cykelkedjor – avfettande, rengörande och smörjande
Alla delar hos kedjan kan rengöras grundligt med innobike rengöringsprodukter. Kedjeoljan från innobike är väldigt effektiv och söker sig in i kedjans alla länkar och rengör överallt. Med innobike rengöringsprodukter kan en cykelkedja bli rengjord och smord på samma gång. Smuts löses upp och försvinner. Efter rengöringsprocessen är cykelkedjan som ny. Kedjeoljan lämnar en tunn och skyddande film på kedjan för att göra så att den fungerar i längden. innobike är en väletablerad cykeltillbehörsexpert med många, mycket effektiva skötselprodukter för cyklar.

Skötselprodukter för cykelkomponenter från innobike – cykla i alla väder
Med skötselprodukter för cykeldelar från innobike, kan cyklisten öka livslängden på sin cykel och de enskilda cykeldelarna. Skyddet är garanterat året runt med ett kedjeset som fungerar bra i även i kalla temperaturer och i dåligt väder. Oberoende om det snöar eller regnar: setet för allvädersanvändning är en bra lösning för de som cyklar varje dag. Företaget tillverkar också skumrengöring för cykelramen och hjulen. Resultatet efter tvätten är skinande rent och med en glans utan ränder. Förpackningen som innehåller kedjeolja har en lite borste som underlättar smörjningen av kedjan och ser till så att rätt mängd olja kommer in överallt.