Pikes Peak 3 AM convinces Mountainbike Magazine

En cykel för allt?
Backroad övertygar i långtidstest