Imprint

1. Information i enlighet med den tyska batterilagen (BattG)

Eftersom vi distribuerar batterier och batteripack, är vi skyldiga enligt den tyska batterilagen att informera dig som kund följande: Du är enligt lag skyldig att returnera batterierna. Du kan returnera dem efter användning till en av våra butiker, eller till en lokal insamlingspunkt för batterier. Batterier innehåller skadliga ämnen och är märkta med symbolen för att man inte får slänga dem med vanligt avfall samt med de kemiska symbolerna (Cd, Hg eller Pb) som visar att batterierna innehåller tungmetaller. Använda batterier kan skickas till:

ROSE Bikes GmbH
- Logistics centre -
Isselburger Str. 17
46395 Bocholt
Tyskland

Möjligheten att returnera batterier är begränsat till den typ av batterier vi har eller har haft i vårt utbud samt till kvantitenten slutkunden normalt använder.


2. Information i enlighet med den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG)

Eftersom vi distribuerar elektrisk utrustning, är vi skyldiga enligt den tyska lagen om elektrisk och elektronisk utrustning att informera dig som kund följande: Du är enligt lag skyldig att returnera elektroniskt avfall. Du kan returnera elektrisk och elektronisk utrustning till:

ROSE Bikes GmbH
- Logistics centre -
Isselburger Str. 17
46395 Bocholt
Tyskland

Möjligheten att returnera elektroniskt avfall är begränsat till den typ av utrustning vi har eller har haft i vårt sortiment samt till kvantiteten slutkunden normalt använder.

3. Duty to inform of the recovery rate according to § 15 (3) of the BattG

Furthermore, we comply with the obligations to publish according to § 15 (3) BattG by referring to the annual statistics communication of the values determined for the previous year by GRS eMobility: https://www.grs-batterien.de/newsroom/details/grs-erfolgskontrollen-neue-branchensysteme-sind-der-schluessel-fuer-eine-zukunftsorientierte-kreislaufwirtschaft/

4. Information om dataskydd

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ofta känslig privat information. Detta gäller speciellt informationsteknologi och telekommunikationsutrustning som datorer och smarttelefoner. Slutkunden är ansvarig för att radera informationen som finns lagrad på utrustningen.