Styrstam

  • Sort by:
  • Övriga filter less filters

71 sökresultat

Styrstam

Cykel StyrstamCykelns styrstam fäster styret på din cykel vid framgaffeln. I vårt sortiment finns både de populära Ahead-styrstammarna och direct-mount styrstammar. 

Styrstammarna har olika vinklar och längder - båda påverkar din sittställning på cykeln. En längre styrstam gör att du sitter mer sportigt och en kortare styrstam sitter du mer upprätt. Även styregenskaperna påverkas av styrstammens längd: ju kortare styrstammen är, desto snabbare och mer direkt är styrningen. 
 
Om du vill ha mer flexibilitet på cykeln, så finns det också justerbara styrstammar, så kan man justera vinkeln på styrstammen. 

Bland tillbehören finns bland annat gaffelrörsförlängare och styrstamspluggar.