Styrlager

  • Sort by:
  • Övriga filter less filters

30 sökresultat

Styrlager

Cykel StyrlagerCykelns styrlager är det som gör att fronten roterar. Vanligtvis är den pressad i styrhuvudet för att få en jämn styrning. 

Hos oss hittar du både gängade och ogängade styrlager. 

Styrlagren finns i olika storlek 1 1/8" har etablerat sig som standard storlek. Men vi har också styrlager i storleken 1" i lager. 

Styrlagret och insidan av styrhuvudet bör rengöras och avfettas, så förlänger du dess livstid.