Dynamo för däcksida

  • Sort by:

2 sökresultat

Dynamo för däcksida

Dynamo för däcksidaEn traditionell dynamo monteras fast i framgaffeln eller i ramen så att dynamon drivs av sidan på däcket. Cykeldynamon genererar ström till cykelns belysning som alltid skall användas när det är mörkt. Den traditionella dynamon än lätt att montera och använda.